[1]
anam, khizan ahmilul et al. 2023. Iman Kepada Allah Dan Nilai-Nilai Maqashidul Qur’an : Studi Tafsir Maqashidi terhadap QS. Thaha Ayat 14 dan QS. Al-Anbiya’ Ayat 25. Tasamuh: Jurnal Studi Islam. 15, 2 (Oct. 2023), 319–337. DOI:https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i2.984.