(1)
Zulfa, F. Strategi Humanisasi Ilmu-Ilmu Keislaman Dalam Pandangan Muhammad Abid Al-Jabiri. Tasamuh 2023, 15, 84-104.