HIKMAH, Nurul; HALIMI, Halimi. Dinamika Islam Kontemporer. Tasamuh: Jurnal Studi Islam, [S. l.], v. 15, n. 1, p. 14–26, 2023. DOI: 10.47945/tasamuh.v15i1.698. Disponível em: https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/view/698. Acesso em: 18 jul. 2024.