Sidik, Muhammad Alfan, Nur Ikhlas, Zulfah Zulfah, Romi Aqmal, Andru Lumintang, and Ezah Fatmatus Saruroh. 2023. “Teologi Corona (Studi Pandangan Mubalig Kota Tanjungpinang Terhadap Covid-19)”. Tasamuh: Jurnal Studi Islam 15 (1):42-67. https://doi.org/10.47945/tasamuh.v15i1.874.