Fitriani, Ely, and Anisa Hidayatus Syarifah. “Konsep Pendidikan Islam Di Era Abad 21: Tantangan Dan Strateginya”. Tasamuh: Jurnal Studi Islam 15, no. 1 (April 8, 2023): 68–83. Accessed July 18, 2024. https://e-jurnal.iainsorong.ac.id/index.php/Tasamuh/article/view/858.