About the Journal

Al-khidmah: Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sorong. Al-Khidmah terbit dua kali dalam setahun, pada bulan Mei dan November. Al-khidmah menerbitkan artikel ilmiah yang terkait dengan hasil Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat yang dilakukan oleh peneliti, akademisi, dan profesional. Al-khidmah pertama kali terbit pada Mei 2021.